Kontakt

Axcellerate Marketing

Marketing Planning Experts

 

 

Mats Hæger

Mats, ekonom från Lunds Universitet, har arbetat över 25 år i ledande befattningar i svensk och internationell läkemedelsindustri, framförallt på försäljnings- och marknadssidan. Under dessa år har han fått en bred erfarenhet om hur organisationer fungerar och vilken kompetens som krävs.

 

Mats har genom åren utvecklat ett stort kontaktnät, främst inom life science industrin men också inom FMCG- och livsmedelsbranschen.

 

Mats har också verkat som affärsutvecklare med uppdrag inom vitt skilda områden och undervisar idag också i marknadsföring, key account management och försäljning på IHM Business School.

 

Mobil: 0768 - 727 444

E-post: mats.haeger@axcellerate.se

 

 

 

 

Ingmar Karlsson

Ingmar har mer än 20 års erfarenhet från olika ledande positioner i mindre och större bolags marknads- och försäljningsorganisationer.

 

Han har en B.Sc examen i Ekonomi med inriktning på marknadsföring från Lunds Universitet.

 

Ingmars nyckelkompetens ligger i att han har stor förståelse för olika utmaningar och svårigheter man ställs inför i olika positioner inom marknads- och försäljningsorganisationer.

 

Undervisar i försäljning på IUC, Installatörernas Utbildningscentrum.

 

Mobil: 0709 - 13 13 31

E-post: ingmar.karlsson@axcellerate.se

 

 

 

Axcellerate Marketing AB, Järnvägsgatan 53, 216 16 Limhamn. Telefon: 040-15 53 00

© 2019

Post- och besöksadress:

Järnvägsgatan 53

216 16 Limhamn

 

Telefon:

040-15 53 00

 

Organisations-

nummer:

556730-7615